misa-anime
La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.1-95 [ฟิลิปปินส์พากย์ไทย]

คะแนน : 2.4

ความละเอียดภาพ : HD

ปีที่ฉาย : 2017

ประเภท :

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย ภายใต้มนตราของ พระจันทร์สีเลือด คือการก่อตัวของสงครามฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ระหว่างมนุษย์หมาป่าและเหล่าแวมไพร์ การแย่งชิงอำนาจเพื่อให้ได้มาซึ่งขุมพลัง ที่จะหวังให้เผ่าพันธุ์ของตัวเองยิ่งใหญ่ที่สุด การคร่าชีวิตที่ไม่เว้นแม้แต่คนรัก พี่น้อง และผองเพื่อน ใครจะเป็นผู้ที่ได้ครอบครองขุมพลังอันมหาศาลนี้ต่อไปจันทราสีโลหิตจะนำความสงบสุขกลับมาสู่โลกอีกครั้งได้หรือไม่

ตอนของ "La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.1-95"

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.1

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.2

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.3

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.4

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.5

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.6

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.7

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.8

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.9

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.10

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.11

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.12

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.13

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.14

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.15

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.16

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.17

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.18

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.19

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.20

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.21

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.22

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.23

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.24

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.25

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.26

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.27

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.28

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.29

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.30

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.31

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.32

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.33

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.34

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.35

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.36

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.37

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.38

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.39

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.40

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.41

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.42

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.43

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.44

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.45

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.46

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.47

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.48

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.49

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.50

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.51

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.52

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.53

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.54

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.55

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.56

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.57

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.58

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.59

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.60

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.61

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.62

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.63

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.64

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.65

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.66

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.67

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.68

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.69

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.70

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.71

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.72

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.73

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.74

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.75

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.76

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.77

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.78

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.79

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.80

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.81

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.82

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.83

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.84

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.85

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.86

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.87

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.88

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.89

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.90

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.91

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.92

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.93

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.94

La Luna Sangre ศึกล้างเผ่าพันธุ์ พระจันทร์สีเลือด พากย์ไทย Ep.95

กำลังโหลด...
ระบบตรวจพบ Ad Blocker!

กรุณาปิดการใช้งาน Ad Blocker หรือ เพิ่มเว็บไซต์เป็น Whitelist

HOW TO DISABLE