misa-anime
-->
elon777
slot2xl
ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.1-55 จบ [จีนพากย์ไทย]

คะแนน : 3.4

ความละเอียดภาพ : HD

ปีที่ฉาย : 2019

ประเภท :

ดูซีรี่ย์จีน ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย

ซีรีย์จีน เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ The Legends (2019) ซับไทย เรื่องย่อ ในขณะที่พยายามจะนำดาบวานจุนบรรพบุรุษของเธอลู Zhao ยาวถูกซุ่มโจมตีโดยสิบนิกายที่เป็นอมตะและเชื่อว่าหลี่เฉินหยานเข้าใจผิดเกี่ยวกับเหตุการณ์หลังจากเข้าใจผิดว่าเขาเป็นลูกชายของผู้นำลัทธิก่อนหน้านี้ ห้าปีต่อมาหลี่เฉินหลันดำรงตำแหน่งผู้นำลัทธิและ Zhao Yao ตัดสินใจแก้แค้นอย่างแน่นอนด้วยความช่วยเหลือของผู้ฝึกฝน Qin Zhi Yan แม้จะตกหลุมรักเขาแทนอย่างช้าๆ

ตอนของ "ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.1-55 จบ"

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.1

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.2

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.3

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.4

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.5

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.6

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.7

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.8

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.9

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.10

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.11

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.12

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.13

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.14

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.15

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.16

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.17

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.18

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.19

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.20

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.21

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.22

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.23

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.24

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.25

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.26

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.27

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.28

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.29

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.30

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.31

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.32

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.33

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.34

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.35

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.36

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.37

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.38

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.39

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.40

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.41

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.42

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.43

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.44

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.45

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.46

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.47

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.48

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.49

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.50

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.51

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.52

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.53

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.54

ZHAO YAO เจาเหยา จอมมารโลกต้องจำ พากย์ไทย Ep.55

***(จบ)***

Facebook Page
กำลังโหลด...
ระบบตรวจพบ Ad Blocker!

กรุณาปิดการใช้งาน Ad Blocker หรือ เพิ่มเว็บไซต์เป็น Whitelist

HOW TO DISABLE